Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Dr.Riddhi Mehta

Others

3  

Dr.Riddhi Mehta

Others

જીવન અટવાયું છે

જીવન અટવાયું છે

1 min
366


આજે વિચારોનું એક જાળું રચાયું છે,

કોયડા જેવાં સવાલોમાં મન અટવાયું છે,

આ જિંદગી જીવવી કેમ ?

જીવન આપણું અટવાયું છે.


જે જોઈએ છે એ મળતું નથી,

મળે છે એ કોઈને ગમતું નથી.

નસીબને દોષ આપી દઈએ છીએ,

પણ એ નકારાની વાતો હવે ગમતી નથી.


સપનાંઓ છે બહું મોટાં સૌનાં,

રાહ છે આપણા ટુંકા,

બહું ઓછા સમયમાં આપણે,

કામ કરવાનાં છે ઝાઝાં.


નસીબદાર પણ હોય છે લોકો,

આજની દુનિયામાં પણ,

જેને દુઃખ શું હોય છે એ જ ખબર નથી.


બાકી તો નાટક જેવી દુનિયામાં,

રોજેરોજની સફરમાં પણ,

જીવનનાં એ ફ્લોપ અને હીટ શોના,

રાઝનું કારણ હજું કોઈને સમજાતું નથી.


Rate this content
Log in