Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win

#DSK #DSK

Others

4.0  

#DSK #DSK

Others

ઈશ્વર ને ખુદા જૂદા પડે છે

ઈશ્વર ને ખુદા જૂદા પડે છે

1 min
11.7K


શ્રદ્ધા રાખવામાં ક્યાં પૈસા ચૂકવવા પડે છે?

હોય જો વિશ્વાસ, તો કાયમ સાથે રહે છે.


શ્રધ્ધાના પણ કેટલાક પ્રકાર પડે છે !

ઈશ્વરને પ્રેમમાં પણ ભાગ પડે છે.


સત્યને પ્રમાણિકતા જ સાચા છે

તો પણ ઈશ્વર ને ખુદા જૂદા પડે છે.


માણસાઈ સાચો ધર્મ છે એ સૌ જાણે

તો પણ અહી બીજાથી માણસ જૂદા પડે છે


તાકત છે બધું જ મુઠ્ઠીમાં ભરી લેવાની

તો પણ "શ્વાસ માંગવા" ઈશ્વર જૂદા પડે છે.


Rate this content
Log in