Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Jaya dave

drama classics classics others classics others

4.0  

Jaya dave

drama classics classics others classics others

"હરિ"

"હરિ"

1 min
11.6K


બંધ થાય આંખો ને, 

પાંપણ જાગે ત્યારે, 

મને એવું લાગે. 


જગતના જગદીશની, 

જાદુગરી રાચે.


પ્રેમ પ્રભુુ બની નાચે, 

ત્યારે મને એવું લાગે, 

હર હૈયામાં વ્યાપે.


પ્રેમ, પ્રેમ જ વરસાવે.

જગદીશ જનની ને જીગર. 


'જયા' ત્યારે એવું લાગે, 

આ રૂપમાં ઈશ્વર બિરાજે. 

✍️જાની.જયા.તળાજા."જીયા"


Rate this content
Log in