End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Purvi Shukla

Others


4  

Purvi Shukla

Others


દુનિયા

દુનિયા

1 min 24.5K 1 min 24.5K

તમારા વિના દુનિયા બેરંગ છે

જિંદગી જાણે એક જંગ છે


 નથી દુનિયા મહીં પ્રિત નું વાવેતર

 વધ્યાં જે દુઃખો તું એનાથી તંગ છે


 છતાં પણ હસું છું જીવું છું ન રડું છું,

  દુનિયા આ જ જોઈને કેવી દંગ છે


વિરોધાભાસે જોકર બનાવી છે,

 માટે લોક કહે છે આ તો નંગ છે.

 

 નિજાનંદી છે વ્યક્તિત્વ મારુ તો,

 એટલે જિંદગી ન મુજથી તંગ છે.


Rate this content
Log in