Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Megha Acharya

Others


4.1  

Megha Acharya

Others


ધરા છે જનની

ધરા છે જનની

1 min 96 1 min 96

ધરા હું ધરતી

હું જનની આ જગતની...


વિનાશ થાય મારા સંતાનોનો

હું એવું તો નથી જ ઈચ્છતી...


જીવનદાન આપ્યું જો મે આ જગતને....

મને સ્વચ્છ રાખી,

સેવાની છે જવાબદારી તારી.....


Rate this content
Log in