End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Megha Acharya

Others


4.1  

Megha Acharya

Others


ધરા છે જનની

ધરા છે જનની

1 min 101 1 min 101

ધરા હું ધરતી

હું જનની આ જગતની...


વિનાશ થાય મારા સંતાનોનો

હું એવું તો નથી જ ઈચ્છતી...


જીવનદાન આપ્યું જો મે આ જગતને....

મને સ્વચ્છ રાખી,

સેવાની છે જવાબદારી તારી.....


Rate this content
Log in