Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Zalak Bhatt

Drama

3  

Zalak Bhatt

Drama

છું હું

છું હું

1 min
337


નથી એકડો તોય ઘૂંટાયેલ છું હું!

સતત, શૂન્ય માંહે છૂપાયેલ છું હું?


હશે કોઈ ઉછાળી રમે દાવ-પેચ

પછી, હાથ વચ્ચે દબાયેલ છું હું,


કોઈની છું પાટને કોઈની ચીલ થઈ ગઈ

તો ક્યાંક અદ્ધવચ્ચે જ ફસાયેલ છું હું!


ક્યાંક ચઢું મૂરત પર ક્યાંક પેટીનું દાન થઉં,

પછી, કેદ માંહે જ પૂરાયેલ છું હું,


રહું શૂન્ય સાથે છતાં એકલો છું,

કોને જઈ કહું કે ઘવાયેલ છું હું?


રડે કોઈ મુજ પર, હસે કોઈ મુજ પર,

કેવી સાધુતા એ સધાયેલ છું હું!


ના પૂછો હું શું છું? ના હોવ તોય હું છું,

ભલે, રહ્યો સિક્કો સદા કાળથી ને,


તોય હર નોટ માંહે સ્થપાયેલ છું હું.


Rate this content
Log in