Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shaurya Parmar

Drama Tragedy

3  

Shaurya Parmar

Drama Tragedy

ભારત એટલે

ભારત એટલે

1 min
496


ભારત એટલે,

સામાજિક જવાબદારી,

જિંદગી પૂરી તમારી,


આની વર્ષગાંઠ,

આની બાધા,

આનું વાસ્તુ,

આની સગાઈ,

આનું લગ્ન,

આનું મામેરું,

આની વહેંચણ,

આનો હવન,

આની કથા,

આનું બેસણું,

આનું બારમું,

આની જનોઈ,

આનું ઉદઘાટન,

આનું દવાખાનું,

આનું રસોડું,

આનો વિદાય સમારંભ,

આમાં ને આમાં

છેલ્લે આપણો વિદાય સમારંભ,


ભારત એટલે,

સામાજિક જવાબદારી,

જિંદગી પૂરી તમારી.


Rate this content
Log in