Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

MITA PATHAK

Others


3  

MITA PATHAK

Others


અંત કે આરંભ

અંત કે આરંભ

1 min 12K 1 min 12K

અંત પછી આરંભ

આરંભ પછી અંત,


સનાતન સત્યનું ચક્ર

આમ જ ચાલે નિત્ય,


રાત પછી સવાર

સવાર પછી રાત,


સમયનું ચક્ર ચાલે

માનવ મન ન સમજે,


સુખ પછી દુઃખ

દુઃખ પછી સુખ,


આવન જાવન ચાલે

માનવ તેમાં ભ્રમે,


આશાને આકાક્ષાનું

ચક્કર એવું ફરે,


આરંભથી અંતને

કરમ એવા ફૂલ પાવે.


Rate this content
Log in