Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vaishali Katariya

Drama

2  

Vaishali Katariya

Drama

આંધળો પ્રેમ

આંધળો પ્રેમ

1 min
245


ના કર એ આંધળા પ્રેમ પર ભરોસો જે,

ખુદ તો આંધળો છે, બીજાને શું તારશે?


પ્રેમ તો ના દિશા જોવે ના કાંટાળો રસ્તો,

જૂએ તો કોમળ મખમલ મુલાયમ રસ્તો.


પ્રેમ તો ના જોવે સંબધ કે ના સગાવહાલા,

જૂએ તો બસ પોતાના સ્વાર્થી પ્રેમ ને.


પ્રેમ તો ના જોવે કે સાચું શું છે કે ખોટું શું,

જૂએ તો બસ પોતાના પ્રેમની આનાકાની.


પ્રેમ તો ના જોવે માતાપિતા કે ભાઈબહેન,

જૂએ તો બસ પ્રેમમાં એક હું ને એક તું.


ના કર એ આંધળા પ્રેમ પર ભરોસો જે,

ખુદ તો આંધળો છે તો બીજાને શું તારશે?


Rate this content
Log in