Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Jitendriya Behera

  Literary Colonel

ମାଟିଘଟ

Others

ବର୍ଷ ପରେ ଶହଶ୍ର ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଏ,ବାଟ ଯେତେ ଫିଟୁଥାଏ ନୂଆ ଏକ କବନ୍ଧ ସଦୃଶ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟଟେ ତମ ଆଗେ ନାଚୁଥାଏ ।

1    6.4K 6

ପ୍ରେମରେ ପୁରୁଷ

Romance Others Abstract

ଜଞାଳର ଯାବତୀୟ ଯାତନାରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର କବର ଖୋଳିଲା ବେଳେ...

1    7.0K 1

ପାୱାର ଚଷମା

Abstract Others Romance

ତୁମ ପାୱାର ଚଷମାଟି ମୋ ସଜଳ ଆଖିର ନିରୁତା ଭାଷା...

1    6.9K 9

ନୀରବତାର ଭାଷା

Abstract Tragedy

ଚୁପଚାପ ଯଦି ତୁମେ ବା ଏମିତି ରହିଯିବ ଚିରକାଳ ଶୁଣ ପ୍ରିୟତମା ତୁମ ନୀରବତା

1    6.8K 2

ନଗ୍ନତା

Abstract Inspirational

ହାତରେ ଅଯୋଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡା ଜାଲ ପୁଣି ସ୍ଵଛତାର ବାଣ ଫୁଟେ କଳାଟଙ୍କା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ସାଥେ ଐକ ଭାରତର ।।

1    1.1K 2

ଅବୋଧ

Romance Others Abstract

ତା’ହସ ବିଭୋର କରେ...

2    6.6K 1

ଅପଭ୍ରଂଶ

Abstract Romance Others

ଜଣେ ପ୍ରେମିକର ହୃଦୟ ବ୍ୟଥା...

3    6.5K 3

ଅବସର

Abstract Others Romance

ପ୍ରେମର ଅଭ୍ୟନ୍ତର...

3    6.6K 3

ସଖୀ

Abstract Others Romance

ଜଣେ ପ୍ରେମିକର ହୃଦୟ ଗାଥା...

3    6.7K 4

ଶ୍ରାବଣ

Abstract Others Romance

ଶ୍ରାବଣ ରୂତୁର ସମ୍ଭାର...

3    6.5K 2

ଦୁର୍ଘଟଣା

Abstract Romance Tragedy

ପ୍ରିୟତମାର ସ୍ମୃତିରେ...

4    12.9K 1

ଗାର

Abstract Others Romance

ମିଳନର ସୁଖ...

3    6.8K 1

ଝଡ

Abstract Inspirational Tragedy

ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ...

2    13.4K 3

ଦୁଃଖ

Abstract Others Tragedy

ବିରହ ସଙ୍ଗୀତ...

3    6.8K 3

ଡୋର

Abstract Others Romance

ପ୍ରିୟତମାର ନୀରବତା ଅସହ୍ୟ...

3    6.7K 6

ଘର

Abstract Others Tragedy

କେବଳ ଘରଟିଏ ଲୋଡା...

3    6.8K 3

ବର୍ଷା

Abstract Others Romance

ନିଆରା ପ୍ରେମ...

3    6.7K 2

ବନ୍ଦୀ

Romance Abstract Others

ପ୍ରେମୀକାର ରୂପ ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀ

1    13.2K 6

ପୁରୁଷ

Abstract Inspirational Tragedy

ଜଣେ ପୁରୁଷର ଅନ୍ତର୍ଦାହ...

2    88 6