Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Gayatri Sonaje

Mrudula

  Literary Captain

काय वळण आता आयुष्य घेते

Others

काय हे वळण आता आयुष्य घेते जिकडे जाते तिकडे सोबतच राहते.

1    48 0

वेचले मी

Romance Tragedy

वेचले मी कठोर तुझ्या त्या शब्दांना बंध घालून घेतले मी माझ्या कंठांना..

1    69 2

तुझ्याबद्दल

Romance

तुझ्यासाठी मी सागर झालो तरी ना कळले तुला माझे प्रेम..

1    110 0