Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

jayanth kaweeshwar

Romance

5.0  

jayanth kaweeshwar

Romance

చిరునగవు- విజయ లాస్యం 02022020

చిరునగవు- విజయ లాస్యం 02022020

1 min
395


చిరునగవు- విజయ లాస్యం


బోసి నగవులచందం - మది ఆహ్లాదపరచు సుమ గంధం

అరవిందాక్ష కవ్వింత - హృది తలపులు సంకేత మధురానందం 

నా లక్ష్య సాధన చేరిక - అది నీ ఆచరణ మిగిలెను స్వీకరణం

నేను సాధించినది ఇంత - ఇది నీవు సాధిస్తే కలిగేను సంతోషం

నా చిరు నగవు చెరగని ముద్ర - నీ మనసులో లేచెను ఆలోచనా తరంగం

నా చూపుల భావ గీతిక - మీలక్ష్య సాధనకు చిగురించే భావా వేషం

మా భావాలే మీ కవితా కవనం - అదే కదిలించే దెస ను నీ అభివృద్ధి పథం 


Rate this content
Log in