Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dinakar Reddy

Abstract

2  

Dinakar Reddy

Abstract

భూమికి పట్టిన మాస్కు

భూమికి పట్టిన మాస్కు

1 min
3.2K


ఓ వుహాను పుర వాసినీ,

కరోనా మహమ్మారి,

సర్వ మానవ లోక భయంకరముగా,

విజృంభించి దేశముల వ్యాపించి,

మమ్ముల ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయుచున్నావు,


మనిషికి మనిషి భయపడి బందీ అయినాడు,

ఎప్పుడు ఈ మహమ్మారి జబ్బు పోతుందో,

అని అనుకుంటూ భూమి తన మాస్కును సరి చేసుకుంది.

మిగతా గ్రహాలు ఎలా ఓదార్చాలో తెలీక బాధపడుతుంటే,

సానిటైజర్ని ఆకాశం వర్షంలా కురిపించింది.


Rate this content
Log in