Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଧର୍ମଘଟ
ଧର୍ମଘଟ
★★★★★

© Niranjan Sahu

Others

1 Minutes   6.9K    7


Content Ranking

ବୋପା କାଳେ ଶୁଣା ନଥିଲା

ବୋଧେ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଆସିଲା

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଘଟକୁ

ଏଇ ଆଖି ଦେଖିଥିଲା

ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକିଥିଲା

ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋହରା କରି

ମଣିଷ ଧର୍ମଘଟଟିଏ କରିଦେଲା

ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ମାନବ ଜାତି

କେତେ ଯେ ତଳକୁ ଖସିଲା

ହେଲେ କେତେ ଦୂର ଠିକ କଲା

ବୁଝିବ ଉପର ବାଲା

ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଥରେ ଯଦି ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା

ସେ ଲୁହକୁ ଯଦି ଦେଖିଲା ଉପରବାଲା

ଭାବ ତୁମରି କଥା ସରିଲା........

କଳିଯୁଗ ପ୍ରକାର ଉପରଵାଲା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..