Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କେବଳ ସତ୍ୟ--------------------!
କେବଳ ସତ୍ୟ--------------------!
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   6.6K    3


Content Ranking

କେବଳ ସତ୍ୟ--------------------!

ସତ୍ୟ----------------------। ଭାରି କଷ୍ଠ , କଟୁ, ଅସହ୍ୟ, ଚାଲି ଥାଏ ନିଜ ପଥରେ ନିଜେ, ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ , ତା ବାଟରୁ ସେ ନିଜେ କରି ଚାଲେ ସଫା, ଅସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ଦୁରାଚାରିତ, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, କୁସଂସ୍କାର, ସମୟ ହାତୁଡି ପିଟି ପିଟି ବନାଇ ଦିଏ ଚାରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ସୁସ୍ଵାଦ ଚତୁଆ , ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ, ଗଢି ଉଠେ ନୂଆଁ ଯେ କେତେ , ଶେଷରେ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ---------------! ବାହୁ ପ୍ରସାରି କୋଳେଇ ନିଏ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଯିଏ ତା ପଥ ର ପଥିକ ସେ ଅପରିଚିତ ଆଗନ୍ତୁକ ଟି କିଏ ? ମିଥ୍ୟା ତ ନୁହେଁ କଦାପି , କେବଳ ସତ୍ୟ------------!

ରାମ ପ୍ରସାଦ ବିଶୋଇ (କାଶ୍ୟପ) ତା-୨୫-୦୫-୧୬,ସକାଳ-୧୧ଟା, ରାୟଗଡ଼ା ।

କେବଳ ସତ୍ୟ--------------------!

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..