Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅପେକ୍ଷା
ଅପେକ୍ଷା
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   6.5K    8


Content Ranking

❀✿ ଅପେକ୍ଷା ✿❀

ନା'
କାହା ଶାପ - ଅଭିଶାପରେ...
ମନ ମାରି,
ହୃଦେ ଜାଳେ ସଳିତା ।

ନା'
କାହା ନିନ୍ଦା - ଅପବାଦରେ ...
ଭାଙ୍ଗିପଡି,
ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ।।

ଅପେକ୍ଷା ତ ଖାଲି
ତୁମ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶର
ଦେଖିନେବ,
କେମିତି ମୁଁ ପାଲଟିବି
' ପାଷାଣିରୁ ଅହଲ୍ୟା ' ।।।

❀✿ - ଅମିୟ ✿❀

ଅପେକ୍ଷା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..