Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମହାବାହୁ
ମହାବାହୁ
★★★★★

© Prasanna Kumar Madala

Others

1 Minutes   13.7K    3


Content Ranking

ତୁମେ ପରା ମହାବାହୁ ମହାପ୍ରଭୁ

ତୁମେ ପରା ମହାବାହୁ... ।

ଜାତ ଏ ସଂସାର ତୁମରି ଅଂଶାର

ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରବାହୁ,

ମିଛେ ସିନା ଭିଡ କେ ଅଛି ନିବିଡ

ଉଦ୍ଧାରିବ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, 

ପ୍ରଭୁ , କା ଆଗେ କହିବି ଆଉ...।

ପ୍ରବାହ ପ୍ରବଣ ଗଢିଛ ପବନ

ଜଳରେ ଜୀବନ ଥୋଇ,

ଧରା ତଳେ ଧାରା ବୁହାଇଛ ସାରା

ନୀରଧି ଗରଭେ ଶୋଇ ,

ପ୍ରଭୁ , କେ ଆସି ରଖିବ କାହୁଁ...।

ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସକାଶ ଦେଇଛ ପ୍ରକାଶ

ଯତନେ ତପନ ଖଞ୍ଜି,

ଦିଶେ ନାହିଁ ଦିଶା ଶଶି ବିନେ ନିଶା

ତାରକା ରଚିଛ ରଞ୍ଜି, 

ପ୍ରଭୁ , ଏ ଘୋର ରଜନୀ ପାହୁ...।

ପଡିଛି ବିପତ୍ତି ରଖ ହେ ଶ୍ରୀପତି

ଅବଶ ମୁଁ ଭବଜଳେ,

ନକଲେ ମୋଚନ ବୁଜିଲେ ଲୋଚନ

ଶମଶାନେ ଯଦି ଜଳେ, 

ପ୍ରଭୁ , ରଖିବ କି ଦାହୁ ଦାହୁ...।

ତୁମେ ପରା ମହାବାହୁ ମହାପ୍ରଭୁ

ତୁମେ ପରା ମହାବାହୁ...।

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମାଦଳା

ମହାବାହୁ ନୀରଧି ଜୀବନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..