Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
❀✿ ଅପେକ୍ଷା ✿❀
❀✿ ଅପେକ୍ଷା ✿❀
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   6.9K    3


Content Ranking

❀✿ ଅପେକ୍ଷା ✿❀

ନା'
କାହା ଶାପ - ଅଭିଶାପରେ...
ମନ ମାରି,
ହୃଦେ ଜାଳେ  ସଳିତା ।

ନା'
କାହା ନିନ୍ଦା - ଅପବାଦ ରେ ...
ଭାଗିଂପଡି,
ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ।।

ଅପେକ୍ଷା ତ ଖାଲି
ତୁମ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶର
ଦେଖି ନେବ,
କେମିତି ମୁଁ ପାଲଟିବି
' ପାଷାଣୀ ରୁ ଅହଲ୍ୟା ' ।।

❀✿ - ଅମିୟ ✿❀

❀✿ ଅପେକ୍ଷା ✿❀

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..