Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସେଦିନର ତୁମ ହସର ଫୁଆରେ
ସେଦିନର ତୁମ ହସର ଫୁଆରେ
★★★★★

© Abhakanta

Others

1 Minutes   1.1K    2


Content Ranking

ସେଦିନର ତୁମ ହସର ଫୁଆରେ

 

ଆଭାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

 

ସେଦିନର ତୁମ ହସର ଫୁଆରେ

       ମୋ ହୃଦେ ମଳୟ ବହିଥିଲା

ଆଜି କେ' କହିଲେ ତୁମ ହସ କଥା

       ଭାବେ ମୁଁ ସେଦିନ କାହିଁ ଗଲା ? । ୦ ।

 

ମଳୟ ଭୁଲିଛି ଆମ ଗାଆଁ ବାଟ

ଫଗୁଣ ଛୁଉଁନି ଆମ ଗାଆଁ ପାଟ

ଅବସୋସେ ଭରା ମୋ ହୃଦୟ-ମଠ

       ପ୍ରେମରେ ହେବାରୁ ମୁଁ ଘାଇଲା । ୧ ।

 

ତୁମେ ତ ବସନ୍ତେ ବାନ୍ଧିଛ କାନିରେ

ଫଗୁଣେ ରଖିଛ କି ମନମାନିରେ

ଚିନ୍ତିନାହଁ କେବେ କାହାର ହାନିରେ

       ଚିନ୍ତନେ କେ' ହୃଦ ଦେଇଥିଲା । ୨ ।

 

ନୂଆସାହି, ବିଡ଼ାନାସୀ, କଟକ-୭୫୩୦୧୪

ଫୋନ୍-୯୦୪୦୦୦୩୧୦୧

*****

ସେଦିନର ତୁମ ହସର ଫୁଆରେ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..