Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୨୩
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୨୩
★★★★★

© Bijay Prusty

Others

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

ବେସୁରା ଗୀତି-୭୨୩

 

ଅନ୍ଧାର ରାତି ରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା

ଉଠିଲି ଯେବେ ମୁଁ ଚେଇଁ,

ପବନ ବହୁଛି ସାଇଁ ସାଇଁ ହୋଇ

ବରଷା ମାରୁଛି ହାଇ  ॥

ବରଷା ଆଖିରେ ଦୁନିଆଁ ର ସବୁ

ନିଦ ଭରିଅଛି ବୋଲି,

ନିଦଭରା ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ତାର

ବସିଲି ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି  ॥

ନିଦ ମଳ ମଳ ଆଖି ଥିଲା ମୋର

ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଦ,

ବାହାରେ ଶୁଭିଲା ଥିରି ଥିରି ସ୍ଵରେ

ବର୍ଷା ର ପାଦ ଶବ୍ଦ  ॥

ତା ପାଦ ରେ ବନ୍ଧା ପାଉଁଜି ର ସ୍ଵର

ରିମ ଝିମ ଶୁଭୁ ଥିଲା,

ବରଷା ରାଣୀ ମୋ ଥିରି ଥିରି ପାଦେ

ମୋ ଆଡକୁ ଆସୁଥିଲା  ॥

ମୋ ଆଖିରୁ ସବୁ ନିଦ ହଜିଗଲା

ଆଖି ଖୋଲି ଦେଲି ଚାହିଁ,

ନ ଥିଲା ବରଷା ପବନ ଟା ଖାଲି

ବହୁଥିଲା ସାଇଁ ସାଇଁ  ॥

ବେସୁରା ଗୀତି-୭୨୩

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..