Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଗରିବ ପ୍ରେମ
ଗରିବ ପ୍ରେମ
★★★★★

© Niranjan Sahu

Others

1 Minutes   1.2K    5


Content Ranking

ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ବୋଲି

ସ୍ୱପ୍ନ ଟିଏ ମୁହିଁ ଦେଖିଥିଲି

ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ

ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ହାରିଗଲି

ଗରିବ କୂଳରେ ଜନମ ହୋଇଛି

ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ନଥିଲା

ତେଣୁ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଗୋଡେଇ

ଆଜି ହୋଇଗଲି ଏକଲା

ସ୍ୱପ୍ନ ଯିଏ ସିଏ ମୋହରି ସାଥିରେ

ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପ୍ରେମ କଲା

ଗରିବ ବୋଲି ଜାଣିଦେଲା ଯେବେ

ପ୍ରତାରଣା କରି ଚାଲିଗଲା

ଗରିବ ହେବା ଯଦି ମୋର ଦୋଷ

ମୋତେ କିଆଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲ

ପ୍ରତାରଣା କରି ଚାଲି ଯାଇନ ଯେ

ଜୀବନରେ ମୋତେ ମାରିଦେଲ….

।।ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ।।

ସ୍ୱପ୍ନ ଗରିବ ପ୍ରେମ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..