Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
❀✿ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ✿❀
❀✿ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ✿❀
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   6.7K    5


Content Ranking

❀✿ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ✿❀

ନା ରୂପ ନା ରଙ୍ଗ
ନା ଗୁଣ ନା ଗ୍ରାମ
ନା ଧନ ନା ଜନ
ନା ଶାନ୍ତ ନା ଶୁଦ୍ଧ
କିଛିରେ ମୁଁ ସରି ନୁହଁ ତୁମର  ,

ତଥାପି ବି
ଭଲପାଅ ପ୍ରିୟା
କୁହ ମୋ ହୃଦୟଟା ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର ।

ସତ଼କଥା ଏୟା ତ଼ -
ନା ହୃଦୟ - ଫୃଦୟ
ନା ପରିଷ୍କାର - ଫରିଷ୍କାର
ମୋ ପ୍ରେମ ଆଗେ -
ଫିକା ଆଉ ସଭିଙ୍କର ।।

ନା ରୂପ ନା ରଂଗ .....
.....ସରି ନୁହଁ ତୁମର
ସବୁ ଜାଣି - ଶୁଣି -
ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାଅ ପ୍ରିୟା ମୋର ।।

- ଅମିୟ ❀❀❀❀❀❀❀❀✿

❀✿ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ✿❀

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..