Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବିରହ
ବିରହ
★★★★★

© Paresh Kumar Biswal

Others

1 Minutes   6.6K    12


Content Ranking

ଜାଣେ ତୁମେ ଖୋଜ ନାହିଁ

ମୋ ପ୍ରେମକୁ କେବେ,

ଛବି ତୁମ ଆଙ୍କି ଆଙ୍କି

ଜିଉଛି ମୁଁ ଏବେ।

ହୃଦୟକୁ ଦାନ ପ୍ରିୟା

ମୁଁ ଯେ ଦେଇଥିଲି,

ସାଥୀ ହୋଇ ତୁମ ସାଥେ

ରହି ନ ପାରିଲି।

ସୁମଧୁର ସ୍ଵପ୍ନ ଆମେ

ସାଥେ ଦେଖିଥିଲେ,

ହାତ ଧରି କିଛି ବାଟ

ଆଗକୁ ବଢିଲେ।

କଣ୍ଟା ଭରା ରହିଥିଲା

ଆମରି ପଥରେ,

ପ୍ରଥମେ ପାଦ ପଡୁଥିଲା

ମୋର ସେଥିରେ।

ତୁମ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କେବେ

କରି ମୁଁ ନଥିଲି,

ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ଯେ ତୁମ

ହସି ହସି ନେଲି।

ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଗ୍ନିରେ ମୋତେ

ଦଗ୍ଧ କରି ଗଲ,

ଭୁଲିଗଲ ପ୍ରିୟା ତୁମେ

ପାଉଥିଲ ଭଲ।

ଆଜିବି ପ୍ରିୟା ମୁଁ ତୁମ

ଛବି ରଖିଅଛି,

ବେଳେ ବେଳେ ଲୁଚି ରହି

ଦେଖି ମୁଁ ଦେଉଛି।

ତୁମେ ସିନା ଚାଲିଗଲ

ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ,

ଆସିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ

ରହିଛି ଅନାଇ।

ପରେଶ କୁମାର ବିଶ୍ଵାଳ

ତୁମେ ପ୍ରିୟା ଯନ୍ତ୍ରଣା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..