Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୦୬
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୦୬
★★★★★

© Bijay Prusty

Others

1 Minutes   6.5K    3


Content Ranking

କଥାରେ କଥାରେ ଅଜାଡି ଦେଉ ତୁ

କେତେ ବ୍ୟଥା କେତେ ଆଶା

ବର୍ଷା ଗୋ ତୋର ପରଶ ପାଇଁ କି

କା ମନରେ ଘାରେ ନିଶା  ॥

ତୋତେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ କାହାର

ହଜୁ ଥାଏ ସବୁ ସ୍ଵପ୍ନ

ନିଦହରା ଆଖି କେଉଁ ପରି ଅବା

ବୁଝି ପାରିବ ତୋ ମନ  ॥

ଶୁଖିଲା ମନ ତା ଖୋଜି ହେଉଥାଏ

ଭିଜା ଭିଜା ସ୍ପର୍ଶ ତୋର

କହଲୋ ବରଷା କେଉଁଥି ପାଇଁକି

ଭାବୁଥାଉ ତାକୁ ପର  ॥

ଆସିବୁ ଯଦି ତୁ ଆ ଲୋ ବରଷା

କର ନାହିଁ ଆଉ ଡେରି

ତୋ ଖିଆଲି ପଣ ନେଇ ଯାଇ ପାରେ

କାହାକୁ ବା ଆରପାରି  ॥

ତୁ ପରା ଅଟଉ ତୃଷିତ ପ୍ରାଣର

ସାଥୀଟିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ

ବରଷି ଯାଆତୁ ତୋ ପ୍ରୀତିର ଧାରା

ନହେଉ କା ସ୍ଵପ୍ନଭଙ୍ଗ  ॥

ବେସୁରା ଗୀତି-୭୦୬

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..