Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବନ୍ଧୁ ପଣିଆ
ବନ୍ଧୁ ପଣିଆ
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Inspirational

1 Minutes   6.5K    4


Content Ranking

ବନ୍ଧୁ କହିବି ବା ବାନ୍ଧବୀ

ସାଙ୍ଗ କହିବି କି ସଙ୍ଗିନୀ,


ମଧୁ କହିବି ନା ମମତା

ପ୍ରିୟା କହିବି କି କବିତା।


ସବୁ ରୂପରେ ଯେ 

ଦେଖାଯାଅ ତୁମେ

ସ୍ନିଗ୍ଧ କୋମଳ ସବିତା।


ଜହ୍ନ କହିବି କି ଜାହ୍ନବୀ

ଶୁଭ୍ରା ଭାବିବି ନା ସାଧବୀ


ପୁଣ୍ୟର ଧାମେ

ପୁଣ୍ୟତୋୟା ତୁମେ

ବକୁଳ ବଣର ମାଧବୀ।


ତୁମେ ତ ଜୀବନ୍ତ କୋଣାର୍କ

ସ୍ମୃତିର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ ମହକ


ଭଗ୍ନ ଶୀଳାର ଗାରିମା

କେ ହେବ ତୁମରି ଉପମା


ତୁମରି ଇଙ୍ଗିତେ

ନାଚେ ନର୍ତ୍ତକୀ

ବନ୍ଧୁ ପଣିଆରେ ସୁଷମା।

ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ଜହ୍ନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..