Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଏଇତ ଜୀବନ
ଏଇତ ଜୀବନ
★★★★★

© Niranjan Sahu

Others

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

ଭାବିଲେ....

ଅତୀତଟା ଲଗଂଳା ମୁକୁଳା ହୋଇ

ଆଖିଆଗରେ ଠିଆ ହୁଏ

ଆଉ ହସି ହସି କୁହେ

ଗୁଡ୍ ବାଏ...ଆଉ ଫେରିବିନି

ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ତ ନିଜେ

ଅଶରୀର,ଅସ୍ଥିର,ଅସୀମ

ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ?

ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କଣ କହିବି

ଅକ୍ଟୋପଶ ଭଳି ତା ଶୁଣ୍ଡରେ

ଏମିତି ଜାବୁଡି ଧରିଛି ଯେ

ଛାଡିବାର ନାଁ ଧରୁନି

ଜଦି ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଏ

ସେ ଛାଡିବାରେ ଥାଏ

ମୃତ୍ୟୁର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ

ଏଇତ ଜୀବନ

ଜୀବନ ଅକ୍ଟୋପଶ ମୃତ୍ୟୁ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..