Chaitanya Joshi

Others


Chaitanya Joshi

Others


કૃષ્ણ કહું કે શિવ ?

કૃષ્ણ કહું કે શિવ ?

1 min 13.4K 1 min 13.4K

આજે શ્રાવણી સોમવારને

સાથે જન્માષ્ટમી

કૃષ્ણ અને શિવ જાણે કે સાથે.

હરિહર આવ્યા હોય

નટરાજ અને નટવર સાથે.


એક શેષનાગની ફેણ પર નાચે,

જ્યારે બીજો તાંડવ કે પ્રદોષ !

એક શેષનાગને નાથે,

બીજો એને ગળાનો હાર

બનાવી પહેરે !


શ્રી કૃષ્ણ કહું કે શિવકૃષ્ણ ?

કૃષ્ણ રાસ રચયિતાને

શિવ સમાધિ લગાવે.


એક પૂતનાનું ઝેર શોષે,

બીજો કાલકૂટ કંઠે ધરે !

કાન ગાયોને ચરાવેને,

શિવ નંદીને સ્વીકારે.


કૃષ્ણ વાંસળી વગાડેને ,

ગોપી શાન ભાન ભૂલે !

શિવ શંખ, ભેરીને મૃદંગ,

ભૂત-પ્રેતને પિશાચ નાચે.


શિવમંદિરે આજે "હર હર મહાદેવ"ને,

કૃષ્ણમંદિરે "નંદ ઘેર આનંદ ભયો"

જીવને શરણ શિવનું !

જીવને શરણ કૃષ્ણનું !


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design