Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Maitreyee Kamila

Others

3  

Maitreyee Kamila

Others

ସ୍ପର୍ଶ

ସ୍ପର୍ଶ

1 min
220ଫଗୁଣରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗେ

ଆକାଶ କେବେ ଗୁମୁରି ଯାଏ

ଝଡ଼ ଆସେ 

ଋତୁ ଫେରେ

ସମୟ ତା ବାଟରେ ଚାଲୁଥାଏ।


ଶ୍ରାବଣ ଆସେ,

 ମାଟିକୁ ଭିଜାଏ ବର୍ଷା ,

ତା ଓଦାପଣରେ ମହକେ ପୃଥିବୀ,

ଫିଟିଯାଏ ବତୁରା ସ୍ବପ୍ନ ,

ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ 

ଜଡ ଠୁ ଜୀବ।

ଆକାଶ ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହେ ,

ଖୋଜୁଥାଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ

ମାଟି ଆଉ ଆକାଶର


ମଝି ଦରିଆରେ ।
Rate this content
Log in