Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Dipti lekha Mishra

Others

3  

Dipti lekha Mishra

Others

ଶିକୁଳି

ଶିକୁଳି

1 min
12.1Kମଣିଷ ହାତରେ ଶିକୁଳି ପଡେ

ପୋଲିସ୍ ମାମୁଁ ଦ୍ବାରା

ନୋହିଲେ ପଡଇ ଶିକୁଳି

ଘର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ।


ହେଲେ ଏ ଚତୁର ମଣିଷ ଜାତି

ଚାହେଁନା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ

ହଜାଇଦେବାର ସପନ ଦେଖେ ସିଏ

ରଖେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ନିଜକୁ॥


ବାୟା ହେଉ କି ଚୋର ଦଲାଲ

ସଭିଙ୍କୁ ଦଣ୍ତ ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ

ହେଲେ ଶିକୁଳି ଟାଣି ରଖିଲେ

ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ॥


ଗୋଡରେ ବେଡି ହାତରେ ବେଡି

ଯେତେ ଟାଣୁଛ ଟାଣ ହେ ପୋଲିସ୍

ମଣିଷ ନୁହଁଇ ଅତି ମୁରୁଖ ଜାଣିଥା

ଫିଟାଇବ ଶିକୁଳି ହେବ ସେ ଫୁସ୍ ॥Rate this content
Log in