Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Jagabandhu Sahu

Others


3  

Jagabandhu Sahu

Others


ଶେଷ ଦେଖା

ଶେଷ ଦେଖା

1 min 254 1 min 254

ଶେଷ ଦେଖା କରି   ଆସିବୁ ସଜନୀ 

    ଅବିର ଦେବୁ ଲୋ ବୋଳି 

ଶେଷ ବିଦାୟ ମୁଁ ନେଇ ଲୋ ଯାଉଛି 

      ରଖିବୁ ମୋ ଶେଷ ଅଳି


କୋକେଇରେ ମୁଁ   ଶୋଇଥିବି ପ୍ରିୟା

     ଚାଦରକୁ ଦେବୁ ଢାଳି 

ମଶାଣୀ ଅସିବୁ  ଥରଟେ ମୋ ପାଇଁ

    ଜୁଇ ମୋର ଦେବୁ ଜାଳି


ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ପ୍ରିୟା  ଗାଧୋଇ ଆସିବୁ 

     ନଦୀରେ ପକାଇ ବୁଡ 

ସ୍ୱାମୀ ସାଥେ ସୁଖେ  ଜୀବନ କାଟିବୁ

     ମନକୁ କରି ତୁ ଦୃଢ 


କେହି ଯଦି ପ୍ରିୟା ପଚାରନ୍ତି ତୋତେ 

      କହିବୁ ଥିଲା ସପନ 

ଆମରି କଥାକୁ   ରଖିଥିବୁ ହୃଦେ

      କରି ତୁ ସଦା ଗୋପନ


Rate this content
Log in