Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

KRUTIBAS NAYAK

Others


4  

KRUTIBAS NAYAK

Others


ଶବ୍ଦରୁ ସୃଜନ-5 : ନୀରବ ଝ୍ଡ଼ : ଗୀତି-କବିତା : ନିରବ ଝଡ଼ରେ ହୋଇଯାଏ ଦିଗହରା

ଶବ୍ଦରୁ ସୃଜନ-5 : ନୀରବ ଝ୍ଡ଼ : ଗୀତି-କବିତା : ନିରବ ଝଡ଼ରେ ହୋଇଯାଏ ଦିଗହରା

1 min 292 1 min 292


 ଆଖିରେ ତୁମର ଭରିଛି କୁହୁକ ଚାହାଣି କପଟ ଭରା,  

ତଥାପି ତୁମକୁ ନଦେଖିଲେ ଦିନେ ଲାଗେ ଯୁଗଟାଏ ପରା |(ଘୋଷା)


କଥା କହୁଥାଅ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ,

ଭଲପାଅ ବୋଲି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ |

ତଥାପି ତୁମରି ହାତରେ କାହିଁକି ବାରବାର ଦିଏ ଧରା |

ଆଖିରେ ତୁମର ଭରିଛି କୁହୁକ ଚାହାଣି କପଟ ଭରା,  

ତଥାପି ତୁମକୁ ନଦେଖିଲେ ଦିନେ ଲାଗେ ଯୁଗଟାଏ ପରା | (1)


ଜଳୁଛ ତ ତୁମେ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡ ହୋଇ,

ଜାଣେ ସେ ନିଆଁରେ ଜଳିଯିବି ମୁହିଁ |

ସବୁଜାଣି ମୁହିଁ ନିରବ ଝଡ଼ରେ ହୋଇଯାଏ ଦିଗହରା |

ଆଖିରେ ତୁମର ଭରିଛି କୁହୁକ ଚାହାଣି କପଟ ଭରା,  

ତଥାପି ତୁମକୁ ନଦେଖିଲେ ଦିନେ ଲାଗେ ଯୁଗଟାଏ ପରା || (2)

 


Rate this content
Log in