Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Rashmita Panigrahi

Others


2  

Rashmita Panigrahi

Others


ରାଜୁତି

ରାଜୁତି

1 min 1 1 min 1


ଦେଶଭକ୍ତି ବାହାନା ରେ 

ଚାଲେ ଏଠି ରୁଗ୍ଣ ରାଜନୀତି 

ରାତାରାତି ବଦଳି ଯାଏ 

ଆଇନ ସବୁର ଗତି !

    ଭକ୍ଷକ ଟିଏ ରକ୍ଷକ ବେଶରେ 

    ଛାତି କୁ ଫୁଲାଇ ଚାଲେ, 

    ଗରିବ ର ଦୁଃଖ ସେ କାହୁଁ ବୁଝିବ 

    ଭୋକକୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ନ ଥିଲେ !

ବିଶ୍ୱାସ ର ଖୋଳପା ଭିତରେ 

ଅବିଶ୍ୱାସ ପଶିଛି ଛଳେ, 

କାହାକୁ କହିବା ଦାୟିତ୍ୱ ର କଥା 

ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ର ରାଜୁତି କାଳେ !


Rate this content
Log in