Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Shiba Charan Mahapatra

Others


3  

Shiba Charan Mahapatra

Others


ପକ୍ଷୀ ଗୀତ-ଏକ

ପକ୍ଷୀ ଗୀତ-ଏକ

1 min 3 1 min 3


କିଏ ସେ ଡାକୁଛି..!?

ପବନ କେନ୍ଦେରା ବଜାଇ

ଫୁଲ, ପ୍ରଜାପତି 

ସାଗର, ଜହରାତି 

ଚୋର, ତସ୍କର 

ଶଇ ଅବା ଈଶ୍ୱର..!? 

ଗର୍ଭଗୃହ ଚିରି 

ଦେଖ୍ ପକ୍ଷୀ ନିରେଖି

ଦ୍ୱାର ପାଶେ 

ଉଦଘୋଷିତ କାହାର ସେ ସ୍ୱର..!?

ସେ ଡାକରେ

ନଈ ବଢେ 

ବାଟ ମୁଡେ 

ବାଘ ରଡେ

ଦେଶ ଗଢେ 

ମନ ଉପବନେ ନିତି ଫଗୁ ରଂଗ ଉଡେ

ଆକାଶ ଝର୍କା ଖୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଫୁଲ ଝରେ..!

ଆବାହନୀ ମନ୍ତ୍ରେ ଯା'ର ପାଦ ମୋର ଛିଣ୍ଡେ

ଅର୍ଦ୍ଧମୁଦ୍ରିତ ଆଖି 

ଘୋଡା ଦୌଡ ଦୌଡେ

କହ ପକ୍ଷୀ କହ

ଶେଷ ପଂକ୍ତି ନସରୁଣୁ କହ ସିଏ କିଏ..!?Rate this content
Log in