Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Rashmita Panigrahi

Others


2  

Rashmita Panigrahi

Others


ନିତ୍ୟ ସୁଖ

ନିତ୍ୟ ସୁଖ

1 min 67 1 min 67

ନିତ୍ୟ ସୁଖ 

ଏଠି ସକାଳର ହସ 

ସଞ୍ଜକୁ ନ ମିଳେ 

ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 

ଶବ୍ଦ ବଦଳେ, 

ତଥାପି କାହିଁକି 

ଚାଲିଛି ଏ ଖେଳ 

କା'ପାଖରେ ନାହିଁ 

କା'ପାଇଁ ବେଳ !

 ସେଇ ଏକା ଲୋକ 

 ଧରି ନାନା ରୂପ 

 ଜlଣତେ ଅଜାଣତେ 

 କରୁଥାଏ କେତେ ପାପ !

କେବେ ମିଳି ଯାଏ

ତାକୁ ଅନେକ ଖୁସି 

କେବେ ପୁଣି ଦୁଃଖସାଗରେ 

ଯାଏ ସେ ଭାସି !

କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରେ

 କଲିଜା ତା' ଥରିଯାଏ 

ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା 

ଅବେଳରେ ମରିଯାଏ, 

କିଏ ବସିଛି ବାହାରେ 

ପୁଣ୍ୟର ପସରା ମେଲେଇ, 

ଭିତରେ ପାପର ରଙ୍ଗେ 

ନିଜକୁ ଭିଜେଇ, 

ଏଇ ଯେ ଦୁନିଆ 

ଖାଲି ମିଛ ଅଭିନୟ ଭଲା, 

ଜୀବନ ସରିଲେ 

ଯାତ୍ରା ବି ସରିଗଲା !

ତେବେ ଏତିକି କିମ୍ପାଇ

ବୁଝୁନ ଗଲା, 

ନିତ୍ୟ ସୁଖ ସନ୍ଧାନର 

ସୁଯୋଗ କି ଆଉ 

ମିଳିବ ଭଲl !


Rate this content
Log in