Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

tikeshwar sahu

Others

4.5  

tikeshwar sahu

Others

ନୀରବ ଝଡ଼

ନୀରବ ଝଡ଼

1 min
237ଝଡ଼ ଯେବେ ଆସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ

ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତା,

ତାହାରି ଭିତରେ ଝଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ 

କେତେ ଜୀବନ ସଳିତା |୧|

ନୀରବ ଝଡ଼ଟି ବଡ଼ ଭୟାନକ

ଆଖିକୁ ନ ଦିଶେ ତାହା,

ଅନ୍ତର ଦହଇ ପରାଣ ହରଇ 

ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଜୀବ କାହା |୨|

ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ପତର ବିହୀନ 

ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଦୂରୁ ଦୂର,

ଆଦର ନଥାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଏ

ବାସହୀନ କରପୁର |୩|

ନୀରବ ଝଡ଼ର ଘାତ ଆଘାତରେ

ଦୋହଲି ଯାଇଛି ବାଡ଼,

ମଉନ ହୋଇଛି ମରମ ବେଦନା

ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହାଡ଼ |୪|

ନିଶୀଥ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂର ଆକାଶରେ

ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଦୂରେ ଉଡ଼ି,

ଆକାଶ ଯାକର ଯେତେକ ନୀଳିମା

ପକ୍ଷ ଘାତେ ଗଲା ଝଡ଼ି |୫|

ପକ୍ଷୀ କଳରବ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା

କାନେ କରଇ ଆଘାତ,

ଝରଣା ଜଳର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ

ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଯତିପାତ |୬|

ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କାଚଖଣ୍ତ ପରି

ନୀରବ ଝଡ଼ର ଘାତେ,

ଅଦିନ ପବନ ଉଜାଣି ବହଇ

ମିଛ ଲାଗେ ପ୍ରାଣ ସତେ |୭|

ମନ ଉଡ଼ିଯାଏ ଅଦେଖା ସହରେ

ବାଈ ଚଢ଼େଇର ବସା,

ତଳେ ରହିଅଛି ଅଜଗର ସାପ

ଦେଖିଲେ ଉଡ଼ୁଛି ହଂସା |୮|

ସାଗର ବେଳାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି

ମୁଣ୍ଡ ଦେଉଥାଏ କୋଡ଼ି,

ନୀରବ ଝଡ଼ଟା ଏତେ ଦୁଃଖଦାୟୀ

ଆକାଶ ପଡ଼ଇ ଛିଡ଼ି |୯|

ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ 

ଲଙ୍ଘି ଯାଇପାର ଝଡ଼,

ଜୀବନ ତରଣୀ ବାହିନେବ ଧିରେ

ତେବେ ତ ହୋଇବ ବଡ଼ |୧୦|Rate this content
Log in