Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

tikeshwar sahu

Others


4.5  

tikeshwar sahu

Others


ନୀରବ ଝଡ଼

ନୀରବ ଝଡ଼

1 min 215 1 min 215


ଝଡ଼ ଯେବେ ଆସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ

ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତା,

ତାହାରି ଭିତରେ ଝଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ 

କେତେ ଜୀବନ ସଳିତା |୧|

ନୀରବ ଝଡ଼ଟି ବଡ଼ ଭୟାନକ

ଆଖିକୁ ନ ଦିଶେ ତାହା,

ଅନ୍ତର ଦହଇ ପରାଣ ହରଇ 

ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଜୀବ କାହା |୨|

ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ପତର ବିହୀନ 

ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଦୂରୁ ଦୂର,

ଆଦର ନଥାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଏ

ବାସହୀନ କରପୁର |୩|

ନୀରବ ଝଡ଼ର ଘାତ ଆଘାତରେ

ଦୋହଲି ଯାଇଛି ବାଡ଼,

ମଉନ ହୋଇଛି ମରମ ବେଦନା

ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହାଡ଼ |୪|

ନିଶୀଥ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂର ଆକାଶରେ

ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଦୂରେ ଉଡ଼ି,

ଆକାଶ ଯାକର ଯେତେକ ନୀଳିମା

ପକ୍ଷ ଘାତେ ଗଲା ଝଡ଼ି |୫|

ପକ୍ଷୀ କଳରବ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା

କାନେ କରଇ ଆଘାତ,

ଝରଣା ଜଳର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ

ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଯତିପାତ |୬|

ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କାଚଖଣ୍ତ ପରି

ନୀରବ ଝଡ଼ର ଘାତେ,

ଅଦିନ ପବନ ଉଜାଣି ବହଇ

ମିଛ ଲାଗେ ପ୍ରାଣ ସତେ |୭|

ମନ ଉଡ଼ିଯାଏ ଅଦେଖା ସହରେ

ବାଈ ଚଢ଼େଇର ବସା,

ତଳେ ରହିଅଛି ଅଜଗର ସାପ

ଦେଖିଲେ ଉଡ଼ୁଛି ହଂସା |୮|

ସାଗର ବେଳାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି

ମୁଣ୍ଡ ଦେଉଥାଏ କୋଡ଼ି,

ନୀରବ ଝଡ଼ଟା ଏତେ ଦୁଃଖଦାୟୀ

ଆକାଶ ପଡ଼ଇ ଛିଡ଼ି |୯|

ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ 

ଲଙ୍ଘି ଯାଇପାର ଝଡ଼,

ଜୀବନ ତରଣୀ ବାହିନେବ ଧିରେ

ତେବେ ତ ହୋଇବ ବଡ଼ |୧୦|Rate this content
Log in