Mira Biswal

Others


4  

Mira Biswal

Others


ନୀରବ ଝଡ଼

ନୀରବ ଝଡ଼

1 min 150 1 min 150

ବନ ପୋଡି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି

       ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ନୁହେଁ

ମନ ଗହନର ଅଦେଖା ଫୁଲ ଟା

      ନୀରବ ରେ ଝଡ଼ି ଯାଏ ll


ମନ ତଳର ସେ ଅକୁହା ବେଦନା

      ବୁଝିତ ପାରେନା କେହି 

କହିବାକୁ ଯାଇ କହି ପାରେନାହିଁ 

     ନୀରବ ରେ ଯାଏ ରହି ll 


ମନ କାଗଜ କୁ ପଢିହୁଏ ନାହିଁ 

    ଅପଢା ଭାଷା ସେଗୁଡ଼ା 

ମନ ତଳରେ ସେ ଅଲିଭା ଲେଖାକୁ 

    ନୀରବରେ ପଢ଼େ ମୁହିଁ ll 


ମନ ଗହନର ଅଲିଭା ଦାଗ କୁ 

    ଦେଖି କେହି ପାରେ ନାହିଁ 

ଦାଗର ଦରଜ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଖାଲି 

    ନୀରବ ରେ ଯାଏ ସହି ll


ମନ ଉପବନେ ନୀରବ ଝଡଟେ

    ଝଙ୍କାର କରେ ଯେବେ 

ତା ଝଙ୍କାର ଶଦ୍ଦେ ଦେହ ଆଉ ମନ 

   ଶିକ୍ତ ହୋଇ ଯାଏ ତେବେ ।।


ମନ କାଚଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେବେ 

     ଶବ୍ଦ ଯମା ହୁଏନାହିଁ

ନୀରବରେ ସେହି ଭଙ୍ଗା କାଚରେ

     ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କୁଥାଇ ।।


Rate this content
Log in