Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ajay kumar Behera

Others

3  

Ajay kumar Behera

Others

"ନାରୀଟିଏ ସିଏ"

"ନାରୀଟିଏ ସିଏ"

1 min
11ଗେହ୍ଲାବସରରେ ଯିଏ

ଏଡ଼ିକେରୁ ଦିନେ ବଡ ହୁଏ

ପରକୁ ଆପଣାର କରି

ସବୁରି ହୃଦୟ ଜିଣି ଥାଏ।୧।


ବାପା ଭାଇ ସେନେହରେ

ଊଣା ତ ହୋଇନି କେବେ ଯାର

ସବୁରି ହୃଦୟେ ଥାଏ

ସାଜି ରାଜଜେମା ପରିବାର।୨।


ଖିଲି ଖିଲି ହସି ସିଏ

ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଖେଳେ ଯାଏ ମାତି

ଭାରି ନିରୀହଟିଏ ସେ

ବୁଝେ ନାହିଁ ସଂସାରର ରୀତି।୩।


ବାପଘର ଛାଡି ଯିଏ

ରହି ନାହିଁଟି ବାହାରେ ଦିନେ

ଶାଶୁଘର ଯାଏ ସିଏ

ଗୋପନ ବେଦନା ରଖି ମନେ।୪।


କେଡ଼େ ସେନେହି ମାଆଟି

ପାଇବ ବୋଲି ତ ସିଏ ଦିନେ

କେତେ କଥା ଭାବି ନିଏ

ପାଇବ ସମ୍ମାନ ମନେ ମନେ।୫।


ବାପା ବଦଳରେ ସେ

ପାଇବ ସ୍ନେହର ପିତାଟିଏ

ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଣ

ସଦା ଦେଉ ଥିବ ରାୟ ଯିଏ।୬।


ସ୍ୱାମୀତ ପରମେଶ୍ୱର

ଦେହ ଛାଇ ହୋଇ ରହି ଥିବେ

ମୋର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ସେ

ଶହେ ଥର କ୍ଷମା କରି ଦେବେ।୭।


ମନର ଧାରଣା ଯେତେ

ମନେ ମାରି ଆଜି ବାଟବଣା

ଦୁଇ କୁଳର ହିତା ମୁଁ

ହୋଇ ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ଗଣା।୮।


ଆଜି ମୋ ମନ କଥାକୁ

ବୁଝିବାକୁ ପାଶେ କେହି ନାହିଁ

ନିତି ମୁଁ ଯେ କାନ୍ଦି ମରେ

ଫେରିବକି ସୁଖ ଦିନ ଚାହିଁ।୯।Rate this content
Log in