Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

satyabrat sahoo

Others

3  

satyabrat sahoo

Others

"ମୋ' ହାତେ ବାନ୍ଧିଛି ରାକ୍ଷୀ"

"ମୋ' ହାତେ ବାନ୍ଧିଛି ରାକ୍ଷୀ"

1 min
42


ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀ ମୋ' ହାତେ ବାନ୍ଧିଛି ରାକ୍ଷୀ,

ମୋର ଶୁଭ ମନାସୀ ସେ ତା ରାକ୍ଷୀକୁ ମୋ ପାଶେ ରଖିଛି ସାକ୍ଷୀ ।(o)

ସ୍ନେହ ମମତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିି ସେ କହିଛି

ଭାଇ ମୋତ ଭୁଲିବୁନି ରାଣ ବି ଦେଇଛି

ମୋ' ସୁନା ଭଉଣୀ ଦୁ8ଖ ପାରେନା ମୁଁ ଦେଖି । (୧)

ମୋତେ ମିଠା ଖୁଆଇ ସେ ରାକ୍ଷୀ ତା ବାନ୍ଧିଛି

ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ବି ଉପହାର ଦେଇଛି

ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦା ପାଖେ ଥିବି ରଖି । (୨)

ମୋ ସୁୁଖରେ ସୁଖି ସିଏ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖି

ତା ମମତା ବନ୍ଧନକୁ ପାରେନା ପରଖି

ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ ତା ହସକୁ ଦେଖି । (୩)

ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀ ମୋ' ହାତେ ବାନ୍ଧିଛି ରାକ୍ଷୀ,

ମୋର ଶୁଭ ମନାସୀ ସେ ତା ରାକ୍ଷୀକୁ ମୋ ପାଣେ ରଖିିଛି ସାକ୍ଷୀ |(୦)

      


Rate this content
Log in