Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Debaki Behera

Others

3  

Debaki Behera

Others

🙏 ମାନବ 🙏

🙏 ମାନବ 🙏

1 min
12


ସାଂପ୍ରତିକ ମାନବ ଆଜି ହୋଇଛି ଖଣ୍ଡିଆ,

ଟିକିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲାଗେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟିଆ ।

ଭୁଲି ସେ ଦୟା କ୍ଷମା ପ୍ରେମ ଆଉ ପୀରତି,

ଆପଣି ନେଇଛି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷର କୁଟନୀତି ।


ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କାହା ଜୀବନ ନେବାକୁ,

ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ ସେ କହିବା କାହାକୁ ।

ଇର୍ଷା ରେ ଜଳିଯାଏ ପୁଣି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ,

ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ପୁଣି ଦେଖାଏ କେତେ ରଙ୍ଗ ।


ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ସେତ ହେଲାଣି ଦାନଵ,

କେ ବୋଲାଇବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ମାନବ ।

ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଲାଗନ୍ତି ଯେ ବିଷ,

ଘରୁ ଦିଏ ତଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମଣି ଅଲୋଡା ଜିଣିଷ ।


ପରଝିଅ ଦେଖି ବହେ ପାଟିରୁ ତା ଲାଳ,

କରିଦିଏ ସର୍ବନାଶ ହେଲେ ଦେଖେନି ବିକଳ ।

ହାଏରେ ମଣିଷ ତୋରୋ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଲା ,

ନିରୀହଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପୁଣି ହାତ ତୋର ଗଲା ।


ସହିପାରୁ ନାହିଁ ଧରା ଦେଖି ତୋରୋ ଏ ଆଚାର ,

ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ମନେ କରେ ସେ ବିଚାର ।

ମାନବ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ମାନବତ୍ଵ ଅଂଶ , 

ଏଥିପାଇଁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚେ ସବୁ ପାଇଯିବ ଧ୍ବଂସ ।


Rate this content
Log in