Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

gouranga charan beura

Others

3  

gouranga charan beura

Others

ମାଧୁରୀମା

ମାଧୁରୀମା

1 min
44


ଶ୍ରାବଣେ ବନାନୀ  ସବୁଜ ନିଳୟେ

    ସଜାଇଛି ନୂଆ ବେଶ,

ପଲ୍ଲବ ଥାଳିରେ ଉପମା ନୈବେଦ୍ୟ

    ବାରିରେ ପଖାଳେ କେଶ ॥

ଲଣ୍ତା ପାହାଡରେ  ସବୁଜିମା ହସେ

    ମଳୟରେ ଖେଳି ଦୋଳି,

କୁସୁମ ନୃତ୍ୟରେ ଶିଖୀ ନୃତ୍ୟ କରେ

     ପୁଛକୁ କରି ମର୍ଦ୍ଦଳୀ ॥

କ୍ଷେତ ବୁଡଦିଏ    ଶ୍ରାବଣ ବୁଡରେ

     ଗର୍ତ୍ତେ ବୁଡେ କଂକଲୀନା,

ବାଲ୍ମିକୀ ଉଆସୁ   ସର୍ପରାଜ ହସେ

     ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ମଣ୍ତୁକୀନା ॥

ସବୁଜ ପାଟରେ   ବନାନୀ ସୁନ୍ଦରୀ

     ସାଜିଥାଏ ପାଟରାଣୀ,

ମେଘ ପାଲିଙ୍କି ପରିବେଶ ରାଜା

     ନଭେ ବାଢନ୍ତି ରୋଷଣୀ ॥

କଳାମେଘ କୋଳେ ବଜ୍ର କରବାଳେ

     ମୂଷଳ ଧାରା ଗରଜେ,

ଭଂଗା କୁଡିଆରେ  ଶିରାଳ ଶରୀରେ

     କୃଷକ ବାପୁଡା ଭିଜେ ॥

ନଡା ଉଟଜରେ  କୁଞ୍ଚିତ ଆଶ୍ରାରେ

      ଲତାଏଁ ସାଜି ସର୍ପିଳ,

ନବ ପଲ୍ଲବରେ   ଶିରେ ମଣ୍ତି ପୁଷ୍ପ

     ବାଢନ୍ତି ପ୍ରୀତି ମଣ୍ତଳ ॥

ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର    ଲୁଚକାଳି ଖେଳ

     କଳା ବାଦଲ ଉହାଡେ,

ଝିଂକାରୀ ଶବଦେ  ନିଶାର ଆହ୍ଲାଦେ

     ମାନସ ହଂସ ଟା ଉଡେ ॥


ମର୍ଦ୍ଦଳୀ-ଛତାପ୍ରାୟ,କଂକଲୀନା-କଂକଡା ପ୍ରଜାତି

ମଣ୍ତୁକୀନା-ମଣ୍ତୁକ ପ୍ରଜାତି,ବାଲ୍ମିକୀ-ଉଇହୁଂକାRate this content
Log in