Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Puspanjali Panda

Others

3.0  

Puspanjali Panda

Others

ମାଆ

ମାଆ

1 min
8


ବିପଦ ବେଳରେ ସାହା ଏକା ମାଆ

ସମ୍ପଦରେ ଥାଏ ମାଆ

ମାଆର କରୁଣା ହୋଇଗଲ ଉଣା

ସଂସାରେ ଲାଗଇ ନିଆଁ

ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ କି

ମାଆର ଆଶୀଷ ମୂଳ

କଲ୍ୟାଣମୟୀ କଲ୍ୟାଣ କରିଲେ

ଲଣ୍ଡା ଗଛେ ଫଳେ ଫୁଲ

ମାଆର ଶରଣ ଯାରେ ମୂଢ଼ମନ

ଶରଣାଗତ ହୋଇବୁ

ଦୁଃଖ ଅଭାବ କଟିଯିବ ତୋର

ସବୁଠି ଜୟ ପାଇବୁ


Rate this content
Log in