Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

Children Stories Children


3  

ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

Children Stories Children


ଲଣ୍ଠନକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ

ଲଣ୍ଠନକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ

1 min 177 1 min 177

ଦିନଥିଲା ଯେବେ ପ୍ରତି ପରିବାରେ,

ଲଣ୍ଠନଟେ ଥିଲା ରହି ।

ଘନ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ ଦୂରିଭୁତ,

ଏହାର ଆଲୋକ ପାଇଁ ।।


ସଭିଙ୍କର ସାଥୀ ଏଇ ଲଣ୍ଠନ ଯେ,

ହେଉ ବା ଗରିବ ଧନି ।

ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଲଣ୍ଠନକୁ ସର୍ବେ,

ଚଳୁଥିଲେ ସାଥେ ଘେନି ।।


ଲଣ୍ଠନ ପାଇଁ ତ ସଳିତାଟେ ଲୋଡା,

ପୁଣି କିରୋସିନି ତେଲ ।

ପବନ ବହିଲେ ନ ଲିଭେ ଲଣ୍ଠନ,

ଏହା ଏକ ଗୁଣ ଭଲ ।।


ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମତଦାନ ପାଇଁ,

ଲଣ୍ଠନର ଆବଶ୍ୟକ ।

ମତଦାନ ଘରେ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ,

ଏହା ଯୋଗାଏ ଆଲୋକ ।।


ଏବେ ଘରେ ଘରେ ନ ମିଳେ ଲଣ୍ଠନ,

ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ।

ସୌର ଶକ୍ତି ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ତ,

ଲଣ୍ଠନ ପାଇଛି ଲୋପ ।।


ଲଣ୍ଠନକୁ ସଦା ରଖିଥିବା ପାଖେ,

ଜରୁରୀ ସମୟ ପାଇଁ ।

ବହୁ ଉପକାରେ ଆସିବ ଏ ଚିଜ,

ଲଣ୍ଠନକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ।।Rate this content
Log in