Jagabandhu Sahu

Others


3  

Jagabandhu Sahu

Others


ଲଣ୍ଠନ

ଲଣ୍ଠନ

1 min 161 1 min 161

ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଏ

    ନାମ ତା ଲଣ୍ଠନ-ବତୀ

ଘରେ ଘରେ ସିଏ ଯୋଗାଏ ଆଲୋକ

    ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଲେ ରାତି

ଅଜା ଜେଜେ ବାପା ଯାଉଥିଲେ ଯେବେ

    ଭାଡିକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ

ଘନ ଅନ୍ଧାରରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ

     ଲଣ୍ଠନ ସାହାରା ନେଇ

ଯୁଗ ବଦଳିଲା  ଲଣ୍ଠନ ହଜିଲା

      ଜଳିଲା ବିଜୁଳି ବତୀ

ଗାଆଁଠୁ ସହର  ଦିଶେନି ଲଣ୍ଠନ

    ହେଲା ଆଜି ସବୁ ସ୍ମୃତି ।Rate this content
Log in