Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

jamini dash

Others

4.4  

jamini dash

Others

ଲଣ୍ଠନ

ଲଣ୍ଠନ

1 min
231


ମୁଁ ଏମିତି ଜଳୁଥାଏ,

ଦହନର ଜ୍ୱଳାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ

ମୋ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କାଚଟି ଧୂସରିତ 

ସଂସାର ଝାପସା ଝାପସା ଲାଗେ ।

ତଥାପି ମୁଁ ଜଳେ ,

ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ।


ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଏ ,

ତେଲୁଣର ମାପଚୁପ ଭିତରେ 

ବୁଢାବାପର ଖୁଁ ଖୁଁ କାସରେ 

ବୁଢୀମା ର ଚିିିରା ପଣତରେ 

ପୁଅ ଝିିିଅର ଖୁସିରେ ।

ଆଉ ତୁମ ପ୍ରେମର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ।


ମୁଁ ଏଠି ନିତି ଜଳେ 

ଜଳି ଜଳି ମୋର ଅଧା ଆୟୁଷ ସାରିଦିଏ।

କେତେବେଳେ ଅପମାନର ଝଡରେ ,

ଧପ୍ ଧପ୍ ହୁଏ ତ ,

କେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସାର ତୈଳରେ 

ତେଜିୟାନ ହୋଇଉଠେ ।


ତଥାପି ମୁଁ ଜଳେ ,

କିଏ ବୁୁୁଝୁ ନବୁଝୁ ,କିଏ ଜାଣୁ ନଜାଣୁୁ ।

ଏମିତି ଜଳୁଥିବି

ତୁମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ 

ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂରକରି

ଆୟୁଷର ପରିସମାପ୍ତି ଯାଏଁ।Rate this content
Log in