Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Santanu kumar Meher

Others


3  

Santanu kumar Meher

Others


କଷ୍ଟ

କଷ୍ଟ

1 min 350 1 min 350


ସମୟର ଗତି

ଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ-

କର୍ମତର ପଦ ଚିହ୍ନରେ ।

କେବେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡେ ,

ନିରୁପାୟ ହୋଇ-

ପାହାଚର କଣ୍ଟା ଘାତରେ ।।୧।।


ଲମ୍ବି ଯାଏ ପୁଣି,

କେତେ ରକ୍ତ ଛିଟା ।-

ଆଇନାର ଦାଣ୍ଡ ହାଟରେ ।

ଜୀବନର ଆଶା,

ମରୁ ମରୀଚିକା-

ମଲାଟର ସଜ ମନରେ ।। ।।୨।।


ଦୁଃଖ ଏଠି-ସୁଖର

ଅନୁଭବୀ ହୋଇ-

କେତେ ଯେ ଖୁସି ଭରେ ।

ତଥାପି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ,

ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉଜି-

ବେଦନର ସଫେଦ ପୃଷ୍ଠାରେ ।।୩।।


କେବେ ସେ କହେ -

ନିରୋଳାରେ ନିଜେ,

ଆଖିର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଲୁହରେ ।

ତ, ପୁଣି କେବେ,

ହାଡ ମାଂସ ଭରା ଶରୀର

ମରିଯାଏ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ।।୪।।Rate this content
Log in