Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anita Dash

Others

4  

Anita Dash

Others

କଳୁ କଳୁଷତା

କଳୁ କଳୁଷତା

1 min
167ଲୁହାରୁ ଜନମି କଳଙ୍କ ଯେମିତି

ଲୁହାଟିକୁ ଖାଇଯାଏ,

ମଣିଷକୁ ତାର ମନର କୁତ୍ସିତ

ଭାବନା ବିନାଶି ଥାଏ। [୧]

ଭାବନାରୁ ଇଛା ଇଛାରୁ କରମ

କରମରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ,

ଭଲ କରମରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ

କୁକର୍ମର ଫଳ ମନ୍ଦ। [୨]

ଯେ କର୍ମ କରିବ ସେ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜିବ

ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଣୀ,

ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ବିଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ

ଅଜ୍ଞାନରେ ହୁଏ ଘଣି। [୩]

ଈର୍ଷା ଦ୍ବେଷ ନିଆଁ ମନରେ ଲାଗିଲେ

ନର ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ଧ,

ଅଙ୍ଗାରଭରା କୁପଥେ ଚାଲିବାକୁ

ହୁଏ ଅଙ୍ଗୀକାର ବଦ୍ଧ। [୪]

ସମାଜର କଳୁ କଳୁଷତା ପାଇଁ

ଆନକୁ ନ ଦେଇ ଦୋଷ,

ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଢିବାର ପାଇଁ

ଜାରି ରଖିବା ପ୍ରୟାସ। [୫]

ବୃତ୍ତି ସିନା ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା

ନିର୍ବାହରେ ସହାୟକ,

ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଏ ହସ ଓ ଖୁସିରେ

ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ବାଟ । [୬]Rate this content
Log in