Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Ashis Kumar Swain

Others


5.0  

Ashis Kumar Swain

Others


ଖିଏ ହସ

ଖିଏ ହସ

1 min 339 1 min 339

ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନେ,

ଖିଏ ହସ ବୁଣେ ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣେ ।

ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ,

ସେମିତିକା ହସ ହସିବା ଭାଇ ।

ଖିଏ ହସ ସେତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ,

ହୃଦୟ ଜିଣି ନିଏ ସଭିଙ୍କର ।

ହସିବା ପାଇଁ ନେଣ ଦେଣ ନାହିଁ,

ନହସିକି ଆମେ ରହିବା କାହିଁ ।

ହସି ଦେଲେ ମନ ହୁଏ ହାଲୁକା ,

ଅସୁବିଧା ହଟେ ତୁଳା ପରିକା ।

ଖୁସିର ଜୀବନ ନିତି ଜୀଇଁବା ,

ଖିଏ ହସ ଆମେ ମୁହେଁ ରଖିବା ।


Rate this content
Log in