Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sanatan Das

Others

2  

Sanatan Das

Others

ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବ

ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବ

1 min
41ହେ ପ୍ରଭୁ, ଲମ୍ବୋଦର ବନ୍ଦଇ ତବ ପୟର,

ଆଶିଷ ବରଷାଇ ଦିଅ ତୁମେ ଅଭୟ ବର..!!


ପିତା ତବ ମହାଦେବ, ମାତା ମହା ସତୀ,

ତୁମ ନାମ ସ୍ମରଣିଲେ ଦୂର ହୁଏ ଭୀତି..!!


ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ତୁମେ ଅଗ୍ରଜ ଦେବ,

ତବ କରୁଣାରେ ଏ ମଣିଷ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇବ..!!


ଏ ପାପୀ ମଣିଷ ଆଜି କୁପଥରେ ଯାଉଛି,

ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ପନ୍ଥାରୁ ଧୀରେ ବିରତ ହେଉଛି..!!


ଦିଅ ତୁମେ ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ,

ଏ ଘୋର କଳି ରୁ ଉଦ୍ଧାର ମାନବ ଜୀବନ..!!


ହେ ଗଜାନନ ପ୍ରଭୁ, ବିଘ୍ନ ନାଶକ

ତୁମେ ଅଟ ବିଦ୍ୟା ଦେବ,

ତୁମ ଦୟାରୁ ଏ ଛାର ଭକତ

ସଂସାର ରୁ ତରିଯିବ..!!


Rate this content
Log in