Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Sanatan Das

Others


2  

Sanatan Das

Others


ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବ

ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବ

1 min 4 1 min 4


ହେ ପ୍ରଭୁ, ଲମ୍ବୋଦର ବନ୍ଦଇ ତବ ପୟର,

ଆଶିଷ ବରଷାଇ ଦିଅ ତୁମେ ଅଭୟ ବର..!!


ପିତା ତବ ମହାଦେବ, ମାତା ମହା ସତୀ,

ତୁମ ନାମ ସ୍ମରଣିଲେ ଦୂର ହୁଏ ଭୀତି..!!


ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ତୁମେ ଅଗ୍ରଜ ଦେବ,

ତବ କରୁଣାରେ ଏ ମଣିଷ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇବ..!!


ଏ ପାପୀ ମଣିଷ ଆଜି କୁପଥରେ ଯାଉଛି,

ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ପନ୍ଥାରୁ ଧୀରେ ବିରତ ହେଉଛି..!!


ଦିଅ ତୁମେ ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ,

ଏ ଘୋର କଳି ରୁ ଉଦ୍ଧାର ମାନବ ଜୀବନ..!!


ହେ ଗଜାନନ ପ୍ରଭୁ, ବିଘ୍ନ ନାଶକ

ତୁମେ ଅଟ ବିଦ୍ୟା ଦେବ,

ତୁମ ଦୟାରୁ ଏ ଛାର ଭକତ

ସଂସାର ରୁ ତରିଯିବ..!!


Rate this content
Log in