Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜେନା

Others

4.3  

ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜେନା

Others

ଜୀବନ ସଂରଚନା

ଜୀବନ ସଂରଚନା

1 min
33ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ


ଓଲଟାଇବା ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ


ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢିବାତ ଦୂରର କଥା,

ଏଇ ମନର ଭାବ ଆଉ ଆବେଗକୁ


ହୃଦୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର


ସେଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଚିନ୍ତା ।


ମୋତେ ନିମିଷେ ମାତ୍ର ଶୁଆଇ ଦେଉନି


କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହେଲେ ବି


ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ


ଜୀବନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ


ବୋଧହୁଏ ଇଏ ହେବ


ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ,


ଆଶା କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ପଥ


ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ମୂଲ୍ୟବାନ ।Rate this content
Log in