Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sadananda Pratihari

Others

3  

Sadananda Pratihari

Others

ଗଣିତ ସାଥୀରେ ସାହିତ୍ୟର କଳି

ଗଣିତ ସାଥୀରେ ସାହିତ୍ୟର କଳି

1 min
27ଗଣିତ ସାଥୀରେ ସାହିତ୍ୟର ଦିନେ

ଲାଗିଗଲା ଘୋର କଳି

କିଏ ତୁଟାଇବ କଳି ଟି ତାଙ୍କର

ଦୁହେଁ ତ ଦୁହିଙ୍କି ବଳି l

ରାଗେ ଜର ଜର ଗଣିତ କହିଲା

ତୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଛାର

ଖଦ୍ୟୋତ ହେଲେ ତୁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭାକର

ସରି ହେବୁନିରେ ମୋର l


ମୁଦି ନାହିଁ ତୋର ଗୋଡ଼କୁ କଚାଡୁ

ହେବ ତୋ ଗୋଡ଼ ଦରଜ

ତୋ ଠାରୁ ମିଳେନି ଅଧିକ ନମ୍ବର

ମାଡୁନାହିଁ ତୋତେ ଲାଜ l

ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ଟିଉସନ ତୋର

ମୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଖଞ୍ଜା

ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ମୋ ନମ୍ବର

ପାଠ ଭିତରେ ମୁଁ ରଜା l

ସବୁ ପିତାମାତା ଆଗେ ପଚାରନ୍ତି

ଗଣିତର ଫଳାଫଳ

ସାହିତ୍ୟ ନମ୍ବର ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି

ପିଲା ହେଲେ ଅସଫଳ l

ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠତା

କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ଯଥା ନୀର

ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି

ଥାଏରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମୋର l


ସଂଭାଳି ନପାରି ମର୍ମଭେଦୀ ବାଣୀ

ଗଣିତ ମୁଖରୁ ଶୁଣି

କ୍ରୋଧେ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ସାହିତ୍ୟ କହିଲା

ଆରେ ମୁଁ ହୃଦୟ ମଣି l

ମୁଁ ଅଟେ ସାହିତ୍ୟ ହୃଦୟର ଭାଷା

ବିବେକ ନିଃସୃତ ବାଣୀ

ଭାଷାର ପ୍ରଗତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରେ

ତୋଠାରୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ l

ତୁ ଛାର ଗଣିତ ସୂତ୍ରରେ ତୁ ବନ୍ଧା

ସୂତ୍ର ନ ପଡିଲେ ମନେ

ନାହିଁ ଦୟା ମାୟା ଦେଇଥାଉ ଶୂନ

ପିଲା କାନ୍ଦେ ଘର କୋଣେ lଜାତି ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ମୁହିଁ

ଜାତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଇ

ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧିରେ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା

ମୋର ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ନେଇ l

ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ପଦରେ ଲାଳିତ୍ୟ

ଥିଲେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା

ଥିଲେ ସରସତା ଲେଖା ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ

ଦେଇଥାଏ ମୁଁ ମାନ୍ୟତା l

ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଗଣିତ ଧରିଲା

ଯାଇ ସାହିତ୍ୟର ହାତ

କ୍ଷମା କରିଦିଏ ମୋତେ ତୁ ସାହିତ୍ୟ

ଆମେ ପରା ଦୁଇ ମିତ l


Rate this content
Log in